Nieuwsbrief 28

Noteer alvast in uw agenda voor 2018 de volgende data in het kader van ons herdenkingsprogramma: ‘In memoriam Joe English’.

Brugge, zaterdag 17 maart : op St.-Patricksday, voor Henry en Joe English en alle overleden familieleden, een gedachtenisviering in de Sint Salvators-kathedraal om 16u. Muzikaal opgeluisterd door het St.-Donaaskoor.

 Veurne, zaterdag 14 april: opening van de tentoonstelling “de Mystische stad Veurne” met werk van Joe English in het Landhuis op de Markt.

Maandag 27 augustus, Requiem-concert voor Joe en zijn vrienden frontsoldaten die overleden tijdens WO I. Uitvoering door het Renaissancekoor Audite Silete.

Diksmuide, zaterdag 1 september: herdenking met bloemenhulde bij de Paxpoort en in de IJzertoren. Muzikale medewerking door het St.-Niklaaskoor.

De familie English-Goedemé en aanverwanten, wensen een respectvolle herdenking samen met alle vrienden en sympathisanten. Wij houden u verder op de hoogte via de volgende Nieuwsbrieven, en hopen u persoonlijk te kunnen ontmoeten op een van deze herinneringsdagen. Hartelijk welkom namens de leden van de vzw. Joe English,kunstschilder.

In deze nieuwsbrief maakt u verder kennis met Joe’s ervaringen tijdens de eerste oorlogsmaanden. Het Belgisch leger trok zich terug. De inwoners van Antwerpen sloegen op de vlucht. Beleefde Joe dit als een strategische terugtocht of was hij ook op de vlucht in deze chaotische toestand?

Nieuwsbrief 27

Beste Kunstvriend,

met de zomervakantie voor de deur, geven we nog even een verse nieuwsbrief mee, die vertelt over Joe’s verblijf in de fortengordel rond Antwerpen, tijdens de eerste maanden van de oorlog. In die nieuwsbrief worden ook enkele activiteiten aangekondigd die deze zomer op het programma staan. Veel leesgenot.

Beste Kunstvriend,

u hoorde al geregeld van ons via de Nieuwsbrieven, maar met het herdenkingsjaar 2018  in het vooruitzicht en omdat we ook dit jaar niet hebben stil gezeten was het tijd om ook de website even aan te passen. Zo kunnen we u actiever betrekken en wijzen op enkele interessante evenementen die op stapel staan. We hebben een agenda ingevoegd, die de verschillende activiteiten voor u presenteren: lezingen, tentoonstellingen waar we als bruikleengever aan mee werken en de projecten waar we onze schouders onder zetten. Ook de projecten van Sam Vanoverschelde, zoon van Co, schrijven we in die agenda in. Sam realiseerde vorig jaar in het kader van het Heldenhulde project van het ADVN de foto tentoonstelling: Soldatengraven, Heldenhulde en de Groote Oorlog. Hij werkt momenteel aan het project Mystisch Landschap dat op 31 augustus wordt voorgesteld in het Museum aan de IJzer. Het onderzoek en de resultaten van zijn omzwervingen kan je nu al ontdekken op de blog. Kom geregeld eens langs hier om de nieuwtjes te ontdekken.

Dag beste kunstvriend,

Op 27 februari 2015 werd een gedenkplaat ingehuldigd aan de Verversdijk 11 te 8000 Brugge. We zijn de Koninklijke Gidsenbond Brugge zeer erkentelijk dat zij hiervoor het initiatief hebben genomen, en dank aan de bewoners van de Verversdijk 11 voor hun toestemming.

Tekst van de gedenkplaat:

“Hier woonden en werkten van 1910 tot en met 1913 JOE ENGLISH kunstschilder en ELISA GOEDEMÉ kunstzangeres.
Koninklijke Gidsenbond Brugge”

De lijst van presentaties is weer wat langer geworden. Reeds meer dan duizend kijkers-luisteraars hebben onze presentatie meebeleefd. We hebben ons verhaal steeds aangepast aan de locatie en het publiek.