Dag beste kunstvriend,

Op 27 februari 2015 werd een gedenkplaat ingehuldigd aan de Verversdijk 11 te 8000 Brugge. We zijn de Koninklijke Gidsenbond Brugge zeer erkentelijk dat zij hiervoor het initiatief hebben genomen, en dank aan de bewoners van de Verversdijk 11 voor hun toestemming.

Tekst van de gedenkplaat:

“Hier woonden en werkten van 1910 tot en met 1913 JOE ENGLISH kunstschilder en ELISA GOEDEMÉ kunstzangeres.
Koninklijke Gidsenbond Brugge”

De lijst van presentaties is weer wat langer geworden. Reeds meer dan duizend kijkers-luisteraars hebben onze presentatie meebeleefd. We hebben ons verhaal steeds aangepast aan de locatie en het publiek.