Na het herdenkingsjaar.

Sam De Vriendt en zijn echtgenote Godelieve Therssen aan het graf van Joe in Steenkerke

Het zijn drukke tijden geweest, dan neemt men al eens wat rust maar zo zijn de nieuwtjes hier ook wat achterwege gebleven. Maar we zitten niet stil: na een druk herdenkingsjaar stuurden we in maart Nieuwsbrief 32 uit, met daarin de toespraak die Jan Bockaert, als vertegenwoordiger van het Museum aan de IJzer maar vooral als achterkleinzoon van Dr. Daels, ten berde gaf. U vindt in die nieuwsbrief ook enkele bouwstenen voor het verhaal van Joe en Elisa, want we blijven altijd nieuwe illustraties, documenten en weetjes verzamelen over het koppel.

In aanloop naar het komende jaar 2020, waar de herdenking van de Joe English Hulde in Steenkerke een belangerijke datum wordt, doken we in het archief om te achterhalen welke stukken bijdragen om die geschiedenis verder te kunnen duiden. In Nieuwsbrief 33 schetsen we de eerste dagen, weken en maanden na Joe’s overlijden, hoe het leven na de wapenstilstand stilaan herneemt en een Joe English Hulde comite het daglicht ziet. In Nieuwsbrief 34 ontdekken we verder hoe de verschillende actoren (studenten, Vossen en andere vrienden) in contact met Elisa die Joe English Hulde vorm geven.