Na het herdenkingsjaar.

Sam De Vriendt en zijn echtgenote Godelieve Therssen aan het graf van Joe in Steenkerke

Het zijn drukke tijden geweest, dan neemt men al eens wat rust maar zo zijn de nieuwtjes hier ook wat achterwege gebleven. Maar we zitten niet stil: na een druk herdenkingsjaar stuurden we in maart Nieuwsbrief 32 uit, met daarin de toespraak die Jan Bockaert, als vertegenwoordiger van het Museum aan de IJzer maar vooral als achterkleinzoon van Dr. Daels, ten berde gaf. U vindt in die nieuwsbrief ook enkele bouwstenen voor het verhaal van Joe en Elisa, want we blijven altijd nieuwe illustraties, documenten en weetjes verzamelen over het koppel.

In aanloop naar het komende jaar 2020, waar de herdenking van de Joe English Hulde in Steenkerke een belangerijke datum wordt, doken we in het archief om te achterhalen welke stukken bijdragen om die geschiedenis verder te kunnen duiden. In Nieuwsbrief 33 schetsen we de eerste dagen, weken en maanden na Joe’s overlijden, hoe het leven na de wapenstilstand stilaan herneemt en een Joe English Hulde comite het daglicht ziet. In Nieuwsbrief 34 ontdekken we verder hoe de verschillende actoren (studenten, Vossen en andere vrienden) in contact met Elisa die Joe English Hulde vorm geven.

Nieuwjaarswensen

Joe English, Drie-Koningendag, 1905 ?, olieverf op doek, 103 x 122cm.*

Zoals de drie koningen Balthasar, Kaspar en Melchior
op zoek trokken naar het pasgeboren Kind in Bethlehem,
zo zoeken wij het schilderij van Joe English met de vijf kinderen
die op Driekoningendag zingend door de straten trekken van Brugge…

Een nieuwjaarswens met een opdracht dus: we zijn op zoek naar het originele olieverfschilderij. Hebt u tips of aanwijzingen? Dan horen we graag van u…

Dank voor de vele steunende bijdragen die wij als kunstvriend mochten ontvangen
in 2018. Wij bieden onze hartelijke wensen aan al wie ons in 2019 de weg kan wijzen.

*een afbeelding van het schilderij bevindt zich in het kunstalbum uitgegeven door Alfons De
Groeve ‘Uit het werk van Joe English’, De Vlaamsche Boekenhalle Leuven, Gent en Leiden, 1920, 15 blz. + illustraties.
ADVN, Antwerpen, gebruikt het om de ‘Driekoningengesprekken’ over Democratie in de 21ste eeuw (maandag 28 januari 2019) aan te kondigen, Mededelingen nr. 62.

Kunstkaarten

Dulake

Er zijn dit jaar weer nieuwe kunstkaarten gemaakt, en vlak voor de kerstdagen laten wij u graag nog eens weten welke! Neem gerust een kijkje op de vernieuwde pagina… zowel het Kerstnachtvisioen, OLV aan de IJzer, Dulake of het Stalleke van Betlehem, zijn weer beschikbaar…

Nieuwsbrief 31

Beste Kunstvriend,
met allerzielen komt onze laatste nieuwsbrief van dit bijzonder jaar, met een terugblik naar de herdenkingen en tentoonstellingen van de voorbije maanden. Met onze hartelijke dank voor wie er bij was maar ook ter info voor wie er niet bij kon zijn.
Mocht u er nog niet toe gekomen zijn de verschillende tentoonstellingen te bezoeken, kan dat nog. Weliswaar loopt de expo in Hamme slechts tot 11 november maar het mooie werk van Joe in Diksmuide en Veurne is nog tot eind december 2018 te bezoeken.

In Memoriam Joe English en de frontsoldaten

Op zaterdag 1 september 2018 herdachten wij Joe English met de familie en vele vrienden in de begraafplaats bij de Pax-poort te Diksmuide. Onder een stralende zon in de schaduw van de ruïne van de eerste IJzertoren in de IJzervlakte. Tussen het witte heldenhuldekruis en de tientallen zerkjes voor al de jonge mannen die tijdens de wrede oorlog overleden. Dag op dag 100 jaar geleden stierf Joe in Vinkem, 36 jaar en in de bloei van zijn leven. Twee maanden eerder was zijn vader eveneens onverwacht overleden in Adegem. Zijn echtgenote Elisa Goedemé en zijn twee kinderen in Brugge, zijn vele vrienden in Vlaanderen en hun kinderen en kleinkinderen zouden Joe nooit vergeten. Ontroerd zongen wij met het Sint-Niklaaskoor Vlaamse en Ierse liederen om Joe en zijn makkers te herdenken. Aandachtig luisterden wij naar de zingevende toespraken namens de Vlaamse vredesvereniging Vos en het IJzerbedevaartcomité. Namens de nakomelingen van de families English en Goedemé verwoordde Sam Vanoverschelde, de achterkleinzoon van Joe en Elisa, hoe het komt dat Joe voor ons in de toekomst nog een verbindende betekenis zal behouden. Waarom hij een man was om nooit te vergeten. (PDB)

De toespraak van Sam Vanoverschelde kan je hier lezen.

[Not a valid template]

Lustrum Nieuwsbrief #30!

Bij een tienjarig bestaan hoort ook een feestelijke dertigste Nieuwsbrief! Met informatie over de lopende tentoonstellingen, de aankomende herdenkingen en een kritische noot bij het War Heritage Institute.

Twee tentoonstellingen focussen op Joe’s werk

Deze zomer en tot het einde van het jaar kunt u zowel in Veurne als in Diksmuide terecht voor tentoonstellingen met werk van Joe English. Met een bezoek aan de ene tentoonstelling krijgt u bovendien een fikse korting op het ticket voor de andere. 

Tentoonstelling ‘Van Inspirerende Kunst tot Propaganda’

Tentoonstelling ‘Mystische Stad Veurne’

Nieuwjaarswensen en Nieuwsbrief 29

Namens de familieleden van onze vzw Joe English,kunstschilder, wensen wij u een Zalig Kerstfeest en voorspoedig 2018. Onze boodschap voor 2018 is tweevoudig!

Op de eerste plaats herdenken wij het overlijden van Vader Henry en zijn zoon Joe, honderd jaar geleden, tijdens WO I. Henry stierf in juni op straat te Adegem, Joe in L’Océan II te Vinkem-Beauvoorde eind augustus 1918. Verdriet en Vreugde, herdenken en vieren liggen dicht bij elkaar. Onze familie-vzw die opgericht werd op 7 december 2007 bestaat 10 jaar. Dat willen wij met u en met vele vrienden van ‘Joe’s Kunst’ samen vieren. Graag nodigen wij u uit op zaterdag 17 maart, op St.-Patricksday, om samen met de familie de herdenkingsdienst bij te wonen om 16u in de Sint Salvators-kathedraal. Daarna vieren wij ons tweede lustrum in het Meersenhuis met de publicatie van het levensverhaal over ‘Henry English, een Vlaamse Ier in Brugge’ (°Waterford 1853 – +Adegem 1918).

De eerste nieuwsbrief voor 2018, nummer 29 al, vindt u hier

Nieuwsbrief 28

Noteer alvast in uw agenda voor 2018 de volgende data in het kader van ons herdenkingsprogramma: ‘In memoriam Joe English’.

Brugge, zaterdag 17 maart : op St.-Patricksday, voor Henry en Joe English en alle overleden familieleden, een gedachtenisviering in de Sint Salvators-kathedraal om 16u. Muzikaal opgeluisterd door het St.-Donaaskoor.

 Veurne, zaterdag 14 april: opening van de tentoonstelling “de Mystische stad Veurne” met werk van Joe English in het Landhuis op de Markt.

Maandag 27 augustus, Requiem-concert voor Joe en zijn vrienden frontsoldaten die overleden tijdens WO I. Uitvoering door het Renaissancekoor Audite Silete.

Diksmuide, zaterdag 1 september: herdenking met bloemenhulde bij de Paxpoort en in de IJzertoren. Muzikale medewerking door het St.-Niklaaskoor.

De familie English-Goedemé en aanverwanten, wensen een respectvolle herdenking samen met alle vrienden en sympathisanten. Wij houden u verder op de hoogte via de volgende Nieuwsbrieven, en hopen u persoonlijk te kunnen ontmoeten op een van deze herinneringsdagen. Hartelijk welkom namens de leden van de vzw. Joe English,kunstschilder.

In deze nieuwsbrief maakt u verder kennis met Joe’s ervaringen tijdens de eerste oorlogsmaanden. Het Belgisch leger trok zich terug. De inwoners van Antwerpen sloegen op de vlucht. Beleefde Joe dit als een strategische terugtocht of was hij ook op de vlucht in deze chaotische toestand?