Tentoonstelling 2008

De tentoonstelling in 2008 over Joe’s kunst was een nieuwe start.

De tentoonstelling vond plaats te Diksmuide van 23 augustus 2008 tot 05 oktober 2008 op drie locaties te Diksmuide:

  • Kunstgalerij Montanus 5 (www.montanusvijf.be) – werken vóór Wereldoorlog I
  • St-Niklaaskerk – werken in opdracht van het borduuratelier van zijn vader Henry English
  • IJzertoren (www.ijzertoren.be) – werken tijdens Wereldoorlog I

U kunt de brochure (pdf, 454kb) downloaden.

De Joe English-wandeling te Diksmuide: Samen met de toeristische dienst van Diksmuide werd een Joe English-wandeling uitgestippeld. Zo kon u de drie locaties bezoeken.

Officiële opening van de tentoonstelling
Op zaterdag 23 augustus werd de tentoonstelling Joe English, Kunstschilder plechtig geopend.

De vooropening startte in het eerste luik van de tentoonstelling, namelijk in de kunstgalerij Montanus.5. Dat luik toont de minst bekende, persoonlijke werken die allen in privé bezit zijn. Zijn portretten worden enorm geapprecieerd. Er zijn ook een paar werken waarmee deze schilder op zeer jonge leeftijd een aantal prijzen in de wacht sleepte.  Een unieke catalogus met de meeste werken is speciaal voor deze tentoonstelling gedrukt.

  • Co English verwelkomde de genodigden en dankte alle medewerkers, sponsors en vrienden voor de praktische, financiële en morele steun van de voorbije maanden.
  • Daarna was het woord aan de burgemeester van Diksmuide, Lies Laridon.
  • De curator Paul C. De Baere plaatste de schilder en zijn werken in de tijdsgeest van eind jaren 1800 tot en met wereldoorlog I.  
  • Peter Eyskens, docent restauratie van KASKA (Antwerpen), onthulde samen met gedeputeerde Gunther Pertry van de provincie West-Vlaanderen, het drieluik “De mensheid op zoek”.
  • Een muzikaal intermezzo van de gezusters Debevere bracht werk van P. Benoit, die een belangrijke rol speelde in een aantal werken van Joe English.   
  • Daarna kreeg de heer Marc Andries het woord, als kabinetschef van minister Bourgeois. De “Joe English-wandeling” werd tenslotte plechtig geopend met het doorknippen van het lint.

Meer dan 160 aanwezigen volgden de “Joe English-wandeling” door het centrum van de stad Diksmuide, naar het tweede luik  in de St-Niklaaskerk. Daar wordt werk in opdracht van het borduuratelier van vader Henry English tentoon gesteld, en werkmaterialen uit die tijd van atelier Arte/Grossé (Brugge).
Blikvangers zijn twee vlaggen die uitzonderlijk werden uitgeleend: de vlag  “Katholieke Vlaamsche Studentenbond Veurne (KVSV)” van het bisschoppelijk college te Veurne, en de studentenvlag van het klein seminarie te Roeselare. De heer Deken Jonckheere opende dit luik, waarna de mensen in groepjes verder wandelden naar …

…het IJzermemoriaal. Het derde en laatste luik werd daar geopend door Dirk Demeurie en Walter Baeten van het IJzerbedevaartcomité. In de IJzertoren worden werken van tijdens wereldoorlog I getoond, waaronder “De mystische stad “ (Veurne).

Met een hapje en een drankje werd deze vooropening afgerond.

Er was ook een culturele avond over Joe English, georganiseerd door Davidsfonds Westhoek.