vzw

Familie-vzw
Op 1 december 2007 werd de familie-vzw “Joe English, kunstschilder” opgericht. Deze vzw werd opgericht door 10 personen, bestaande uit 9 bloedverwanten van Joe English, en 1 vriend van de familie. Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste vijf leden van de familie English tellen.
Doel van de vzw
De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk:

  • Enerzijds het leven en de werken van Joe English, kunstschilder, te ontsluiten en toegankelijk te maken in de meest brede zin.
  • Anderzijds het bevorderen van het onderzoek over de biografische en cultuurhistorische context van zijn werken in de meest brede zin.
  • Tenslotte het bevorderen van het conserveren e/of restaureren van zijn cultuurhistorisch erfgoed.

Missie van onze vzw: A-B-C-D
Archiveren, Bibliografie en Biografie uitwerken, Catalogus verder inventariseren, Digitaliseren en documentatie verspreiden via de website over Joe English en Elisabeth Goedemé. Dankzij uw financiële ondersteuning beste kunstvriend, zullen wij deze taken hopelijk kunnen realiseren. Graag vernemen wij uw reactie, uw bedenkingen en suggesties.