vrienden

Waarom?
Joe English is voor de meesten van ons vooral bekend om zijn inzet in de eerste wereldoorlog aan de IJzer voor “ nooit meer oorlog” en voor de culturele invulling van de Vlaamse beweging. Zijn inzet en zijn werk, naast dat van vele anderen, mogen niet vergeten worden. Minder bekend is zijn werk van voor de oorlog, waarin hij zich ontpopte als een talentvolle kunstschilder. Daarom willen wij een vriendenkring opbouwen. De vriendenkring “Joe English, Kunstschilder” beoogt de initiatieven voor de ontsluiting van Joe’s werk te ondersteunen door interesse, communicatie, hulp in natura en financiële inbreng.

Een eerste activiteit van de VZW was de organisatie van de tentoonstelling “Joe’s kunst”. De tentoonstelling was een groot succes. Zie ook Tentoonstelling en Vooropening.

In de toekomst willen we het werk van Joe English over een periode van enkele jaren verder uitdiepen door Archiveren, Bibliografie en Biografie uit te werken, de Catalogus verder te inventariseren, Digitaliseren en documentatie  te verspreiden via de website over Joe English en Elisabeth Goedemé. “De vrienden van Joe English” worden op de hoogte gehouden met een nieuwsbrief via e-mail.

Hoe kunt u vriend worden?
  • Steun ons financieel door storting van 50 euro op het rekeningnummer:
    BE03 1210 4055 6384, op naam van Joe English, kunstschilder vzw.
  • U ontvangt een tentoonstellingscatalogus en de nieuwsbrief.
  • Stuur een mail ter bevestiging met naam, adres en bedrag naar Co.English2@gmail.com