Nieuwsbrief 28

Noteer alvast in uw agenda voor 2018 de volgende data in het kader van ons herdenkingsprogramma: ‘In memoriam Joe English’.

Brugge, zaterdag 17 maart : op St.-Patricksday, voor Henry en Joe English en alle overleden familieleden, een gedachtenisviering in de Sint Salvators-kathedraal om 16u. Muzikaal opgeluisterd door het St.-Donaaskoor.

 Veurne, zaterdag 14 april: opening van de tentoonstelling “de Mystische stad Veurne” met werk van Joe English in het Landhuis op de Markt.

Maandag 27 augustus, Requiem-concert voor Joe en zijn vrienden frontsoldaten die overleden tijdens WO I. Uitvoering door het Renaissancekoor Audite Silete.

Diksmuide, zaterdag 1 september: herdenking met bloemenhulde bij de Paxpoort en in de IJzertoren. Muzikale medewerking door het St.-Niklaaskoor.

De familie English-Goedemé en aanverwanten, wensen een respectvolle herdenking samen met alle vrienden en sympathisanten. Wij houden u verder op de hoogte via de volgende Nieuwsbrieven, en hopen u persoonlijk te kunnen ontmoeten op een van deze herinneringsdagen. Hartelijk welkom namens de leden van de vzw. Joe English,kunstschilder.

In deze nieuwsbrief maakt u verder kennis met Joe’s ervaringen tijdens de eerste oorlogsmaanden. Het Belgisch leger trok zich terug. De inwoners van Antwerpen sloegen op de vlucht. Beleefde Joe dit als een strategische terugtocht of was hij ook op de vlucht in deze chaotische toestand?