“De Mensheid op zoek” naar…?

Op donderdag 6 augustus 2020 wapperden twee vlaggen aan de grote toegangsdeur tot het Stadhuis van Brugge. Precies 75 jaar geleden werd Hiroshima verwoest door de atoombom “Little Boy”. Vier dagen later op 9 augustus volgde de tweede bom, Nagasaki onderging hetzelfde lot. De Burgemeester en schepenen van Brugge betonen hun solidariteit met de bewoners van de steden die in deze apocalyps terecht kwamen. Het Stedennetwerk “Mayors for Peace” doet over de ganse wereld een oproep tot Vrede: “Nooit meer oorlog”. Het embleem van deze Vredesbeweging is de Japanse Gynkgo-boom. Het blad van deze boom zal als een kunstzinnige zilveren Vredes-award verwerkt worden. Deze ‘award’ wordt uitgereikt aan een actieve organisatie die werkt aan kleine Vrede in onze omgeving. Onze Brugse Burgemeester zal deze prijs overhandigen op dinsdag 15 september 2020 aan één van de kandidaten die werden voorgesteld door het Brugse Vredesplatform. Dit moment van erkenning is tevens een aanloop naar de Vredesweek die doorgaat van zaterdag 19 september tot en met vrijdag 2 oktober. https://www.brugge.be/diversiteit-en-noord-zuidbeleid

Ook in Diksmuide zullen er op zaterdag 5 en zondag 6 september tientallen vlaggen wapperen bij de Paxpoort en rondom het Memoriaal van de Vlaamse Gemeenschap, de IJzertoren. Het zal precies 100 jaar geleden zijn dat een groep Vlaamse burgers te Veurne samen kwamen om voor de éérste maal de vele doden te herdenken van de eerste Wereldoorlog op 4 en 5 september 1920. Deze hulde werd geconcentreerd rond een concrete persoon de kunstschilder en frontsoldaat Joe English. Het zou de opstart worden van de jaarlijkse IJzerbedevaart-traditie. Er werd een comité gevormd waaraan een netwerk van Vlaamse verenigingen konden participeren. Naast de herdenking van de oorlogslachtoffers werd het een pleidooi voor Vrede en Verdraagzaamheid. Het embleem van deze Vredesbeweging is de rode of witte klaproos en de blauwe korenbloem.  In vier talen werd “Nooit meer Oorlog” gebeiteld in de muren van het Memoriaal aan de IJzer.  Zie onze recentste Nieuwsbrief 35-36.  

IOmwille van de corona-maatregelen zal het verloop van de herdenking 100 jaar IJzerbedevaarten gedeeltelijk digitaal aangepast worden. Het aantal deelnemers aan het colloquium op zaterdag 5 september “Klaar voor de Toekomst” wordt beperkt. Wie dit wil bijwonen moet zo vlug mogelijk een reservatie aanvragen bij het secretariaat aan de IJzer. Op zondag 6 september gaat de 93ste IJzerbedevaart door om 11u op de IJzerweide. Daaropvolgend zal in de loop van de namiddag te Steenkerke bij Veurne een bezinningsmoment en bloemenhulde gehouden worden op de militaire begraafplaats, als herdenking aan alle gesneuvelde frontsoldaten. Muzikale omlijsting wordt verzorgd door Willem Vermandere. Ook voor deze activiteit is inschrijven noodzakelijk via www.aandeijzer.be,     www.100jaarijzerbedevaarten.be of  www.vosnet.org!

De Mens op zoek … naar Vrede !

De Mensheid op zoek (1907, cat.25): het Vinden (middenluik van de triptiek) 1ste prijs Godecharles, Brussel.

Ja beste kunstvriend, naar wat zoeken wij eigenlijk? Wat betekent Vrede voor u? Is het meer dan een verafgelegen geopolitiek ideaal? Zijn in tijden van Corona onze persoonlijke fysieke en psychosociale kwetsbaarheid even belangrijk? Vinden wij dan ons streven naar ‘gezond’ samenleven niet minstens even belangrijk? 

Laat het ons weten!